Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Djura 558 9 559 10
Häradsbygdens 1 1 624 40 1 605 21
Häradsbygdens 2 1 446 20 1 454 28
Rönnäs 1 1 277 17 1 291 31
Rönnäs 2 892 9 904 21
Rönnäs 3 1 098 16 1 107 25
Siljansnäs 1 516 14 1 536 34
Åls 1 1 194 14 1 206 26
Åls 2 920 9 930 19
Åsbygge 1 999 10 1 009 20
Åsbygge 2 633 6 636 9
Leksand 12 157 164 12 237 244

http://www.val.se