Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björbo 669 0 676 7
Floda 775 10 786 21
Gagnefs 1 1 395 22 1 409 36
Gagnefs 2 1 406 13 1 425 32
Gagnefs 3 897 4 916 23
Gagnefs 4 912 11 913 12
Mockfjärd 1 667 22 1 692 47
Gagnef 7 721 82 7 817 178

http://www.val.se