Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Järna 1 820 10 1 843 33
Nås 768 8 775 15
Vansbro 2 133 24 2 178 69
Äppelbo 757 13 753 9
Vansbro 5 478 55 5 549 126

http://www.val.se