Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Brattberget-Strömsnäs 1 687 15 1 713 41
Götlunda - Medåker 1 626 4 1 657 35
Herrängen-Ekbacken 877 7 893 23
Ladubacksgärdena-N Skogen 1 152 11 1 169 28
Landsförsamlingen-Vasastaden 1 096 11 1 125 40
Prästgärdet 1 055 26 1 054 25
Ringsborg-Strömsborg 1 503 14 1 542 53
Sturestaden-Nästkvarn 1 406 12 1 430 36
Arboga 10 402 100 10 583 281

http://www.val.se