Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Byjorden-Odensvi 1 615 15 1 691 91
Elund-Ållesta 1 584 20 1 604 40
Hästhagen-Skogshöjden-Himmeta-Bro 1 602 36 1 604 38
Karlberg 1 422 17 1 468 63
Karlsdal 1 552 22 1 613 83
Kolsva V 1 390 8 1 450 68
Kolsva Ö 1 159 11 1 212 64
Munktorp 1 385 9 1 408 32
Nyckelberget 1 407 15 1 484 92
Nygård-Skogsbrynet 884 17 1 007 140
Skogsborg 1 211 13 1 283 85
Tunadal 1 312 18 1 374 80
Ullvi 1 007 7 1 061 61
Östanås 1 380 9 1 438 67
Köping 18 910 217 19 697 1 004

http://www.val.se