Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Centrum 1 596 26 1 726 156
Kolarbyn 1 251 53 1 348 150
Meling 1 367 12 1 404 49
Per Ols 1 636 13 1 679 56
Risbron 1 530 19 1 628 117
Västanfors 1 037 9 1 061 33
Åvestbo-Västervåla 993 15 1 007 29
Fagersta 9 410 147 9 853 590

http://www.val.se