Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Centrum 1 662 35 1 669 42
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1 451 7 1 471 27
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1 207 6 1 274 73
Kila - Fläckebo 1 386 12 1 401 27
Kumla-Ransta-Tärna 1 382 17 1 391 26
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1 339 12 1 362 35
Möklinta 931 9 940 18
Sala N 1 116 6 1 131 21
Sala S 1 442 17 1 451 26
Sala Ö 2 015 19 2 024 28
Västerfärnebo - Västerbykil 1 777 13 1 789 25
Åkra 966 6 1 047 87
Sala 16 674 159 16 950 435

http://www.val.se