Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björkängen 867 9 881 23
Centrala 1 173 9 1 201 37
Karbenning 438 4 444 10
Kärrgruvan 1 052 16 1 083 47
Skallberget 963 6 975 18
Norberg 4 493 44 4 584 135

http://www.val.se