Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Barnängen 1 535 43 1 637 145
Eldsboda 1 621 22 1 779 180
Fredhem 1 716 11 1 808 103
Kolbäcks Centrum 797 14 819 36
Nibble 1 743 16 1 899 172
Näs 1 601 15 1 657 71
Strömsholm 985 22 982 19
Tunbo 1 144 12 1 188 56
Hallstahammar 11 142 155 11 769 782

http://www.val.se