Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björskog 895 6 925 36
Centrum 1 050 20 1 071 41
Haga 1 060 10 1 108 58
Malmberga 1 585 15 1 612 42
Runna 1 122 6 1 180 64
Torpa 434 5 436 7
Kungsör 6 146 62 6 332 248

http://www.val.se