Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bruket och Landsbygd 1 171 7 1 205 41
Dalskogen 1 453 14 1 543 104
Ramnäs 1 270 17 1 328 75
Skogslund 1 188 10 1 254 76
Stavtorpet 1 204 15 1 252 63
Virsbo 1 136 11 1 272 147
Surahammar 7 422 74 7 854 506

http://www.val.se