Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Skinnskatteberg Norra 1 837 36 1 979 178
Skinnskatteberg Södra 1 698 8 1 767 77
Skinnskatteberg 3 535 44 3 746 255

http://www.val.se