Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Born 456 3 470 17
Gyttorp 718 7 736 25
Järnboås 444 17 452 25
Järntorget Västra 1 353 31 1 367 45
Järntorget Östra 1 049 7 1 067 25
Karlsäng 1 474 17 1 498 41
Pershyttan-Hitorp 1 298 14 1 305 21
Ringshyttan-Ås 794 7 803 16
Viker 404 5 416 17
Nora 7 990 108 8 114 232

http://www.val.se