Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Aggerud 1 796 19 1 811 34
Bofors 1 165 14 1 182 31
Bohult 1 628 15 1 659 46
Bregården 1 190 13 1 192 15
Bråten 1 297 10 1 306 19
Granbergsdal 910 4 927 21
Häsängen 1 591 13 1 646 68
Immetorp 1 079 8 1 104 33
Karlberg 1 034 7 1 045 18
Landa 1 468 16 1 548 96
Löten 1 372 7 1 404 39
Odlingen 1 156 11 1 197 52
Rävåsen 1 479 78 1 453 52
Sandmo 987 5 1 003 21
Sandviken 1 475 10 1 582 117
Skranta 1 342 14 1 365 37
Stackfallet 1 086 6 1 127 47
Stråningstorp 1 380 13 1 394 27
Karlskoga 23 435 263 23 945 773

http://www.val.se