Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Askersund 1 1 022 15 1 024 17
Askersund 2 1 116 6 1 126 16
Askersund 3 922 10 925 13
Askersund 4 886 4 893 11
Aspa 322 4 326 8
Hammar 960 7 984 31
Lerbäcks Norra 1 220 6 1 243 29
Lerbäcks Sydöstra 409 3 414 8
Lerbäcks Västra 749 3 771 25
Snavlunda 532 0 548 16
Zinkgruvan 358 7 361 10
Åmmeberg 584 10 584 10
Askersund 9 080 75 9 199 194

http://www.val.se