Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Ljusnarsberg 1 681 8 718 45
Ljusnarsberg 2 530 6 549 25
Ljusnarsberg 3 1 121 12 1 158 49
Ljusnarsberg 4 625 9 648 32
Ljusnarsberg 5 1 109 9 1 154 54
Ljusnarsberg 4 066 44 4 227 205

http://www.val.se