Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Centrum 1 469 8 1 570 109
Gillershöjden 1 626 15 1 699 88
Grythyttan 1 320 5 1 380 65
Hjulsjö 342 3 354 15
Kronhagen 917 12 964 59
Hällefors 5 674 43 5 967 336

http://www.val.se