Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bossåsen 744 6 753 15
Bruket 1 115 9 1 173 67
Jannelund 1 296 24 1 324 52
Stora Valla 1 269 13 1 319 63
Strömtorp 1 904 17 1 922 35
Svartå 511 1 523 13
Åtorp 809 5 826 22
Degerfors 7 648 75 7 840 267

http://www.val.se