Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bo 363 3 380 20
Hässleberg 810 24 884 98
Kårstahult 986 9 996 19
Långängen 1 194 12 1 190 8
Pålsboda 1 524 8 1 541 25
Sköllersta 1 078 9 1 091 22
Stocksäter 560 1 583 24
Svennevad 409 3 424 18
Vadsbron 1 339 14 1 343 18
Vingen 1 177 5 1 207 35
Vretstorp 1 245 9 1 251 15
Östansjö 966 6 977 17
Hallsberg 11 651 103 11 867 319

http://www.val.se