Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Finnerödja 1 016 9 1 051 44
Laxå Centrala 1 265 19 1 309 63
Laxå-Kanalområdet 1 039 15 1 069 45
Röfors 581 8 583 10
Skagershult 493 4 505 16
Tived 255 0 263 8
Laxå 4 649 55 4 780 186

http://www.val.se