Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hidinge 929 12 932 15
Knista Norra Och Östra 1 044 13 1 041 10
Knista Västra 987 10 984 7
Kräcklinge Mfl 1 149 13 1 148 12
Kvistbro Västra 817 5 829 17
Kvistbro Östra 588 4 594 10
Lekeberg 5 514 57 5 528 71

http://www.val.se