Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare

Här kan du välja att se uppgifter för valdistrikten inom en kommun.

Kommun R-val UV K-val Utl.
Askersund 9 080 75 9 199 194
Degerfors 7 648 75 7 840 267
Hallsberg 11 651 103 11 867 319
Hällefors 5 674 43 5 967 336
Karlskoga 23 435 263 23 945 773
Kumla 14 980 132 15 271 423
Laxå 4 649 55 4 780 186
Lekeberg 5 514 57 5 528 71
Lindesberg 17 762 172 18 224 634
Ljusnarsberg 4 066 44 4 227 205
Nora 7 990 108 8 114 232
Örebro 101 051 1 523 103 087 3 559
Örebro län 213 500 2 650 218 049 7 199

http://www.val.se