Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Annelund 1 815 17 1 839 41
Höglunda 1 567 22 1 684 139
Nysäter 1 135 10 1 172 47
Svaneholm 902 14 936 48
Tegnér 1 758 43 1 750 35
Tingvalla 2 030 16 2 054 40
Trätälja 1 182 22 1 193 33
Värmlandsnäs Norra 1 022 12 1 050 40
Värmlandsnäs Södra 877 7 899 29
Säffle 12 288 163 12 577 452

http://www.val.se