Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Agneteberg Arvika 1 829 24 1 912 107
Degerängen Arvika 1 125 45 1 120 40
Dottevik Arvika 1 103 23 1 191 111
Edane Brunskog 991 7 1 006 22
Glava 714 5 788 79
Gunnarskog 1 019 8 1 051 40
Gunnarskog-Bogen 571 9 611 49
Haga Arvika 1 010 9 1 060 59
Jössefors Arvika 951 17 978 44
Mangskog 489 2 493 6
Minneberg Arvika 1 185 13 1 258 86
Ny 612 8 642 38
Rosendal Arvika 998 9 1 022 33
Solberga Arvika 1 665 21 1 742 98
Solvik Arvika 1 250 17 1 269 36
Stavnäs-Högerud 1 213 16 1 273 76
Styckåsen Arvika 1 247 8 1 295 56
Taserud Arvika 937 12 972 47
Vikene Brunskog 607 4 632 29
Älgå 675 5 712 42
Arvika 20 191 262 21 027 1 098

http://www.val.se