Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Ekshärad-Västanberg 1 971 17 2 050 96
Hagfors Centrum 1 833 18 1 861 46
Hagfors Norra-Gustav Adolf 1 718 21 1 793 96
Hagfors Östra 1 592 13 1 621 42
Råda-Höje 1 532 15 1 622 105
Sunnemo-Uddeholm 1 511 17 1 592 98
Hagfors 10 157 101 10 539 483

http://www.val.se