Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Brattfors 370 4 378 12
Filipstads Norra Karlhyttan-Storbron 1 456 8 1 496 48
Filipstads Södra 1 296 10 1 340 54
Filipstads Västra-Centrum 1 274 9 1 316 51
Filipstads Östra 1 248 34 1 264 50
Kroppa 796 4 825 33
Långban-Gåsborn 333 8 334 9
Nordmark 354 5 369 20
Persberg 350 5 364 19
Rämmen 967 7 1 015 55
Filipstad 8 444 94 8 701 351

http://www.val.se