Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björneborg 902 9 987 94
Broängen-Stenfallet 1 081 5 1 110 34
Bäckhammar-Nybble 1 150 10 1 174 34
Djurgården 735 5 794 64
Enserud 629 8 640 19
Fältet-Landa 1 180 9 1 201 30
Innerstaden 1 482 62 1 483 63
Kurlanda-Skäringsbol 913 13 921 21
Malmen 907 3 950 46
Rudskoga 576 4 579 7
Sanna 877 3 908 34
Stenstaliden-Sandfallet 1 482 10 1 528 56
Strand-Ålkärr 1 079 6 1 090 17
Södermalm-Smedby 1 241 22 1 260 41
Varnum 1 518 21 1 519 22
Villastaden-Marielund 1 363 8 1 383 28
Ölme 1 015 5 1 033 23
Östermalm 730 17 725 12
Kristinehamn 18 860 220 19 285 645

http://www.val.se