Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alster norr 1 341 16 1 363 38
Alster söder 736 13 734 11
Bellevue-Bergvik 1 088 14 1 095 21
Edsvalla 1 000 15 1 052 67
Färjestad 1 557 33 1 558 34
Färjestad-Rud 1 019 6 1 031 18
Grava 1 158 16 1 173 31
Gruvlyckan 1 298 19 1 385 106
Haga 1 567 46 1 549 28
Hagalund 1 554 18 1 571 35
Herrhagen 1 1 564 36 1 565 37
Herrhagen 2 1 499 22 1 512 35
Herrhagen 3 1 584 34 1 588 38
Hultsberg 1 579 28 1 586 35
Klara 1 306 111 1 229 34
Kronoparken centrum 1 056 24 1 135 103
Kronoparken söder 1 127 34 1 288 195
Kronoparken väst 1 066 24 1 109 67
Kronoparken öst 1 154 18 1 196 60
Kroppkärr 1 376 21 1 366 11
Kvarnberget 1 385 34 1 388 37
Lorensberg 1 172 20 1 172 20
Marieberg-Sommaro 1 758 43 1 755 40
Molkom 1 396 13 1 422 39
Norrstrand norr 1 430 21 1 428 19
Norrstrand söder 1 573 32 1 559 18
Norrstrand-Sjöstad 1 607 71 1 573 37
Nyed 1 614 28 1 629 43
Orrholmen 1 367 34 1 384 51
Romstad-Strand 1 373 36 1 382 45
Rud norr 1 505 21 1 586 102
Rud söder 1 410 19 1 450 59
Råtorp norr 998 10 1 010 22
Råtorp söder 796 8 813 25
Skattkärr 1 284 14 1 295 25
Skåre 942 28 935 21
Soldattorpet-Älvåker 1 572 23 1 585 36
Stockfallet 950 11 954 15
Stodene 1 601 15 1 605 19
Sundsta 1 512 25 1 514 27
Tingvalla 1 362 37 1 383 58
Tingvallastaden 1 068 16 1 079 27
Torrmestad-Lamberget 1 162 28 1 160 26
Universitetet 993 16 1 021 44
Viken 1 457 19 1 467 29
Vålberg 1 527 8 1 569 50
Vålberg-Nor 1 435 19 1 484 68
Våxnäs norr 1 259 20 1 309 70
Våxnäs söder 1 243 18 1 261 36
Väse 1 539 15 1 543 19
Östra Fågelvik 883 18 882 17
Karlstad 66 802 1 268 67 682 2 148

http://www.val.se