Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Brobyäng 1 041 11 1 051 21
Gräsmark 1 025 22 1 059 56
Klockaregården 1 221 32 1 220 31
Leran 1 241 13 1 259 31
Lysvik 1 043 10 1 065 32
Rottneros 659 8 672 21
Stöpafors 611 7 627 23
Södra Borgeby 1 170 15 1 205 50
Västra Ämtervik 801 7 821 27
Åmberg 1 035 10 1 059 34
Östra Ämtervik 602 6 617 21
Sunne 10 449 141 10 655 347

http://www.val.se