Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Holmedal-Karlanda 1 056 14 1 187 145
Sillerud 833 3 888 58
Töcksfors 1 580 48 1 982 450
Årjäng N 1 284 32 1 419 167
Årjäng V 1 253 26 1 467 240
Årjäng Ö 879 16 962 99
Årjäng 6 885 139 7 905 1 159

http://www.val.se