Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Borgvik 269 2 294 27
Gamla Slottsbron 1 223 15 1 239 31
Grums Centrala 1 036 6 1 079 49
Grums Norra 609 9 614 14
Grums Södra 793 8 804 19
Grums Västra 1 181 13 1 205 37
Segmon 611 7 646 42
Slottsbron 932 7 971 46
Värmskog 515 1 529 15
Grums 7 169 68 7 381 280

http://www.val.se