Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Deje 1 685 21 1 695 31
Dejefors 1 462 22 1 493 53
Forshaga 1 846 31 1 844 29
Grossbol 1 820 31 1 877 88
Skived 1 830 15 1 852 37
Forshaga 8 643 120 8 761 238

http://www.val.se