Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Munkfors Centrala 1 628 10 1 669 51
Munkfors Södra 477 4 507 34
Munkfors Västra 932 10 960 38
Munkfors 3 037 24 3 136 123

http://www.val.se