Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gunnarskär 1 331 16 1 330 15
Haga 1 363 12 1 391 40
Hallersrud 1 480 20 1 498 38
Hammar 1 354 21 1 358 25
Klöverud 1 436 24 1 448 36
Lövnäs 1 304 15 1 316 27
Mörmon 1 313 8 1 341 36
Skoghall 1 346 31 1 366 51
Hammarö 10 927 147 11 048 268

http://www.val.se