Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bjurtjärn 942 7 973 38
Lungsund 558 7 569 18
Storfors Centrala 1 815 20 1 908 113
Storfors 3 315 34 3 450 169

http://www.val.se