Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Likenäs 670 7 682 19
Oleby 1 013 22 1 027 36
Stöllet 956 7 990 41
Svenneby 1 417 17 1 453 53
Sysslebäck 1 108 27 1 232 151
Torsby Norra 1 744 14 1 802 72
Torsby Södra 1 306 20 1 330 44
Vitsand 755 13 819 77
Östmark 1 001 13 1 076 88
Torsby 9 970 140 10 411 581

http://www.val.se