Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Charlottenberg 1 511 68 2 067 624
Eda Glasbruk 343 16 480 153
Eda Kyrkbygd 626 12 693 79
Järnskog 907 15 1 103 211
Köla 950 12 1 075 137
Skillingmark 229 9 282 62
Åmotfors 1 053 12 1 283 242
Eda 5 619 144 6 983 1 508

http://www.val.se