Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Boda 651 8 668 25
Dalliden 1 704 29 1 701 26
Fagerås 639 13 641 15
Frykerud 667 8 685 26
Sannerud 1 778 25 1 805 52
Stenåsen 1 566 10 1 601 45
Tolita 639 4 651 16
Vikstad 1 336 20 1 346 30
Kil 8 980 117 9 098 235

http://www.val.se