Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Dimbo m.fl. 1 403 13 1 406 16
Hökensås Norra 1 502 13 1 528 39
Hökensås Södra/Västra 1 371 11 1 420 60
Tidaholm Norra 1 284 11 1 337 64
Tidaholm Västra 1 281 11 1 293 23
Tidaholm Östra 1 766 13 1 810 57
Tidaholms Innerstad 1 183 11 1 219 47
Tidaholm 9 790 83 10 013 306

http://www.val.se