Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hjo 1 1 462 27 1 472 37
Hjo 2 1 347 13 1 368 34
Hjo 3 1 309 8 1 337 36
Hjo 4 1 419 8 1 438 27
Hjo 5 672 7 686 21
Hjo 6 697 6 707 16
Hjo 6 906 69 7 008 171

http://www.val.se