Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Ardala 1 454 8 1 475 29
Axvall 1 193 12 1 207 26
Eggby 846 13 855 22
Skara 1 1 093 34 1 147 88
Skara 2 1 280 12 1 289 21
Skara 3 1 482 22 1 507 47
Skara 4 1 886 21 1 939 74
Skara 5 1 566 6 1 604 44
Skara 6 1 285 3 1 299 17
Skara 7 1 152 11 1 158 17
Varnhem 1 037 12 1 049 24
Skara 14 274 154 14 529 409

http://www.val.se