Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Tösse - Fröskog - Ånimskog 1 654 28 1 732 106
Åmål centrala 1 749 20 1 792 63
Åmål nordvästra 1 483 22 1 515 54
Åmål norra - Mo 1 794 48 1 807 61
Åmål sydvästra 1 651 11 1 689 49
Åmål södra 1 467 29 1 501 63
Åmål 9 798 158 10 036 396

http://www.val.se