Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björndalen 1 141 14 1 163 36
Centrum N 1 846 36 1 841 31
Centrum S 1 437 32 1 455 50
Centrum V 1 672 36 1 692 56
Centrum Ö 1 010 11 1 046 47
Dannebacken 1 420 16 1 452 48
Halvorstorp 1 532 14 1 547 29
Hjortmossen 1 714 19 1 765 70
Hjulkvarn 1 158 15 1 175 32
Karlstorp 972 10 1 022 60
Kronogård N 1 387 23 1 631 267
Kronogård S 1 496 32 1 722 258
Lextorp N 1 177 19 1 316 158
Lextorp S 1 506 49 1 533 76
Norra Björke 408 2 412 6
Sandhem 1 488 15 1 508 35
Sjuntorp N 1 175 10 1 196 31
Sjuntorp S 1 084 13 1 125 54
Skoftebyn N 1 368 19 1 417 68
Skoftebyn V 1 593 24 1 609 40
Skogshöjden 1 392 25 1 433 66
Stavre V 1 276 18 1 298 40
Stavre Ö 1 297 17 1 317 37
Strömslund 1 560 81 1 521 42
Sylte N 1 059 26 1 154 121
Sylte S 1 376 24 1 519 167
Tingvalla 1 108 13 1 120 25
Torsred 1 769 16 1 788 35
Upphärad 903 12 920 29
Velanda 1 048 12 1 069 33
Åsaka 1 189 10 1 201 22
Trollhättan 40 561 663 41 967 2 069

http://www.val.se