Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Vänersborg 1 1 275 51 1 250 26
Vänersborg 2 1 350 27 1 360 37
Vänersborg 3 1 304 25 1 299 20
Vänersborg 4 1 353 17 1 346 10
Vänersborg 5 1 039 15 1 056 32
Vänersborg 6 722 11 740 29
Vänersborg 7 1 215 21 1 223 29
Vänersborg 8 1 221 14 1 240 33
Vänersborg 9 388 3 398 13
Vänersborg 10 1 132 16 1 139 23
Vänersborg 11 897 12 940 55
Vänersborg 12 1 197 15 1 204 22
Vänersborg 13 921 12 924 15
Vänersborg 14 966 17 1 035 86
Vänersborg 15 571 7 576 12
Vänersborg 16 1 452 22 1 460 30
Vänersborg 17 338 1 340 3
Vänersborg 18 433 4 437 8
Vänersborg 19 863 4 953 94
Vänersborg 20 524 10 526 12
Vänersborg 21 663 9 683 29
Vänersborg 22 1 411 12 1 431 32
Vänersborg 23 488 8 488 8
Vänersborg 24 895 18 898 21
Vänersborg 25 1 120 8 1 134 22
Vänersborg 26 490 8 499 17
Vänersborg 27 1 112 12 1 130 30
Vänersborg 28 1 181 7 1 195 21
Vänersborg 29 947 10 952 15
Vänersborg 30 1 079 7 1 101 29
Vänersborg 28 547 403 28 957 813

http://www.val.se