Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Centrum nord 1 645 84 1 737 176
Koster 328 13 335 20
Mariedal-Röd 641 13 717 89
Seläter-Hällestrand-Bojar 1 154 33 1 435 314
Skee-Strömstad östra 1 406 49 1 644 287
Strömstad norra 571 32 794 255
Strömstad södra 1 969 54 2 129 214
Tjärnö 532 9 573 50
Strömstad 8 246 287 9 364 1 405

http://www.val.se