Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bokenäs-Dragsmark 1 280 15 1 304 39
Bäve 1 1 205 45 1 211 51
Bäve 2 997 15 1 063 81
Bäve 3 922 5 951 34
Bäve 4 1 296 12 1 327 43
Bäve 5 1 327 11 1 352 36
Bäve 6 1 120 19 1 136 35
Bäve 7 803 28 966 191
Bäve 8 847 29 915 97
Bäve 9 1 291 19 1 296 24
Bäve 10 1 035 4 1 046 15
Bäve 11 960 17 971 28
Bäve 12 1 050 9 1 058 17
Forshälla 1 1 667 16 1 686 35
Forshälla 2 539 7 556 24
Grinneröd-Resteröd 975 14 1 036 75
Herrestad 1 1 376 15 1 395 34
Herrestad 2 856 2 869 15
Herrestad 3 1 477 19 1 484 26
Högås-Skredsvik 1 103 12 1 116 25
Lane-Ryr 1 261 5 1 289 33
Ljung 1 1 222 14 1 234 26
Ljung 2 1 034 16 1 039 21
Ljung 3 844 17 849 22
Skredsvik västra 549 8 560 19
Skredsvik östra 552 6 558 12
Uddevalla 1 1 337 45 1 335 43
Uddevalla 2 988 11 1 011 34
Uddevalla 3 1 181 22 1 269 110
Uddevalla 4 1 286 11 1 305 30
Uddevalla 5 1 320 17 1 340 37
Uddevalla 6 1 414 21 1 423 30
Uddevalla 7 1 407 15 1 418 26
Uddevalla 8 1 458 19 1 493 54
Uddevalla 9 1 243 23 1 252 32
Uddevalla 39 222 563 40 113 1 454

http://www.val.se