Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Brastad landsbygd 898 11 918 31
Brastad tätort 1 485 20 1 551 86
Bro 861 19 881 39
Lyse 907 20 904 17
Lysekil Bansvik 998 16 1 077 95
Lysekil Centrum 1 226 18 1 233 25
Lysekil Dalskogen 1 258 20 1 301 63
Lysekil Kyrkvik 1 370 36 1 372 38
Lysekil Slätten 1 297 21 1 298 22
Skaftö 1 302 39 1 286 23
Lysekil 11 602 220 11 821 439

http://www.val.se