Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Harestad 774 10 794 30
Hålta 830 5 847 22
Kareby 1 849 11 1 862 24
Kungälv 1 1 049 37 1 062 50
Kungälv 2 1 095 18 1 157 80
Kungälv 3 850 10 870 30
Kungälv 4 798 10 797 9
Kungälv 5 1 144 13 1 154 23
Kungälv 6 1 194 32 1 211 49
Kungälv 7 1 581 10 1 623 52
Kungälv 8 917 13 911 7
Kungälv 9 944 16 949 21
Kungälv 10 1 120 6 1 153 39
Kungälv 11 1 318 15 1 346 43
Lycke 1 182 28 1 183 29
Marstrand 1 221 59 1 189 27
Romelanda 1 665 8 677 20
Romelanda 2 1 585 21 1 605 41
Solberga 1 1 436 12 1 452 28
Solberga 2 1 623 20 1 643 40
Torsby 1 999 13 1 001 15
Torsby 2 1 264 8 1 283 27
Ytterby 1 1 352 30 1 355 33
Ytterby 2 1 355 17 1 377 39
Ytterby 3 1 071 24 1 069 22
Ytterby 4 1 482 12 1 524 54
Kungälv 30 698 458 31 094 854

http://www.val.se