Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Almås 1 194 19 1 247 72
Balltorp 1 910 36 1 972 98
Bosgården 1 502 25 1 539 62
Brattås 1 1 324 41 1 390 107
Brattås 2 1 381 16 1 413 48
Broslätt 1 475 28 1 527 80
Eklanda 1 734 18 1 795 79
Fässberg 1 1 170 26 1 212 68
Fässberg 2 1 292 33 1 312 53
Glasberget 1 497 17 1 515 35
Hallen 1 961 38 1 988 65
Hällesåker 1 429 15 1 450 36
Krokslätt 1 336 35 1 386 85
Kvarnby 1 506 31 1 542 67
Lackarebäck 1 657 47 1 667 57
Lindhaga 971 20 976 25
Rävekärr 1 1 368 28 1 384 44
Rävekärr 2 1 327 27 1 373 73
Sinntorp 1 1 305 23 1 326 44
Sinntorp 2 1 544 17 1 570 43
Skånhälla 1 1 656 40 1 669 53
Skånhälla 2 1 234 13 1 246 25
Stadshuset 1 641 137 1 583 79
Stretered 1 067 13 1 088 34
Sörgården 1 1 064 21 1 097 54
Sörgården 2 1 228 49 1 225 46
Toltorp 1 1 218 22 1 237 41
Toltorp 2 1 285 35 1 303 53
Valås 1 592 34 1 595 37
Västerberg 1 775 37 1 867 129
Åby 1 868 12 898 42
Åby 2 1 370 25 1 426 81
Mölndal 44 881 978 45 818 1 915

http://www.val.se