Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Moholm 1 638 12 1 692 66
Töreboda Norra 1 275 4 1 313 42
Töreboda Sydvästra 1 484 11 1 547 74
Töreboda Östra 1 752 16 1 767 31
Älgarås 1 038 6 1 097 65
Töreboda 7 187 49 7 416 278

http://www.val.se